ΦΑΓΗΤΟ

ΚΑΦΕΣ

DELIVERY

εργασια

ΕΡΓΑΣΙΑ

DIDIKA

Η κρεπερί DIDIKA© απασχολεί κρεπαδόρους, baristas, ντελίβερι, και υπεύθυνο καταστήματος. Σε όλα τα πόστα υπάρχει ιεραρχία θέσης και για όλο το κατάστημα οι οδηγίες δίνονται από τον υπεύθυνο.

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην κρεπερί DIDIKA©  πιστεύουμε ότι ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλο. Για αυτόν τον λόγο όλοι πρέπει να γνωρίζουν τον πλήρη κύκλο εργασιών και εκπαιδεύονται πάνω σε όλα τα πόστα. Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται από τον υπεύθυνο καταστήματος είτε μέσω έτοιμων σεμιναρίων είτε πάνω στη δουλειά.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ DIDIKA

Για την πρόσληψή σου, περνάς από τα 4 στάδια:

1. συνέντευξη​

2. δήλωση στοιχείων

3. δοκιμαστικό

4. μόνιμη πρόσληψη

Η πολιτική ίσων ευκαιριών και ποικιλομορφίας της εταιρείας συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής:

Η εταιρεία κρεπερί DIDIKA© έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους και τους υποψηφίους, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προστατεύεται από το νόμο. Η κρεπερί DIDIKA© απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση ή παρενόχληση με βάση αυτούς τους παράγοντες.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις για την απασχόληση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εκείνες που αφορούν την πρόσληψη, την προαγωγή, την κατάρτιση, τις αμοιβές και παροχές, τις μετακινήσεις, τα πειθαρχικά παραπτώματα, και τις απολύσεις είναι απαλλαγμένα από όποια παράνομη διάκριση.

Η εταιρεία ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση και αντίποινα.

Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση βασίζονται στα  ατομικά προσόντα, την απόδοση και τη συμπεριφορά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τώρα, μπορείς να παραγγείλεις brunch

και εμείς, θα το

στείλουμε σπίτι σου

τηλεφώνησε στο

2310 84. 1000

SHARE THE
L❤VE
kisspng-pancake-blini-crpe-milk-oladyi-crepe-5b11acf8373df0.8751608715278850482263
0
google rating

είμαστε:

Μ. Μπότσαρη 64,

Θεσσαλονίκη

κάλεσέ μας:

2310 84.1000

www.didika.gr